Seija


Seija Kuokkanen-Väyrynen on toiminut itsenäisenä yrittäjänä työskennellen taideterapeuttina, yksilövalmentajana, hermoratahierojana vuodesta 2008 alkaen. Tällä hetkellä hän toimii maalauksenohjaajana, galleristina ja taidemaalarina.

Aiemmin hän toimi eri puolilla Suomea hoitajan ja ohjaajan töissä lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Hän on tehnyt yksityisyrittäjänä projekteja Helsingin kaupungille suunnitellen ja toteuttaen vanhusten toimintaa mm. Siilitien nuorisotalolla ja Herttoniemenrannan asukaspuistossa.

Seijalla on useamman vuoden koulutus kädentaitojen alalta, perushoitajan koulutus, diplomitaideterapeutti ja hermoratahierojakoulutus. Hän on osallistunut myös sekä hengitysterapian ja hahmometodin peruskursseille.

Seija pyrkii hoitotyössä valmentamaan asiakkaitaan yksilöinä tai ryhmissä kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan ja hyvinvointiin. Työkaluina käytetään taideterapeuttisia keinoja asiakkaan yksilöllisyys huomioiden sekä rentouttavia hoitoja kuten hermoratahierontaa ja reikiä (jossain määrin).

”Oman vahvan itsetuntemuksen ja vapaan tahdon kautta yksilö vahvistuu ihmisenä ja on kykenevä kasvuun ja muutoksiin kohdatessaan elämässään mitä erilaisempia haasteita. Yksilö, joka kykenee hyvään vuorovaikutukseen muiden kanssa, on aina vahvoilla etsiessään ratkaisuja elämän varrella eteen tuleviin haasteisiin”.